कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

सल्यान

डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आ.ब.२०८०।०८१ मा संचालन हुने अनुदान कार्यक्रमहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना डाउनलोड 2080-05-22 admin विवरण हेर्नुहोस्
2 आ.व.२०७९।०८० को वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम डाउनलोड 2079-05-01 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
3 छनौट भएका प्रस्तावनाहरुको सूचना डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
4 1 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
5 2 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
6 3 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
7 4 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
8 5 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
9 6 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
10 7 डाउनलोड 2078-09-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
11 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना डाउनलोड 2078-05-23 admin विवरण हेर्नुहोस्
12 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना डाउनलोड 2078-05-23 admin विवरण हेर्नुहोस्
13 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना डाउनलोड 2078-05-23 admin विवरण हेर्नुहोस्
14 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना डाउनलोड 2078-05-23 admin विवरण हेर्नुहोस्
15 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना डाउनलोड 2078-05-23 admin विवरण हेर्नुहोस्
16 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना डाउनलोड 2078-05-23 admin विवरण हेर्नुहोस्
17 आ.ब .२०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम डाउनलोड 2078-04-21 admin विवरण हेर्नुहोस्
18 २०७८ असाढ महिनकाे फाटबारी डाउनलोड 2078-04-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
19 २०७८ जेष्ठ महिनाकाे फाटबारी डाउनलोड 2078-04-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
20 २०७८ बैशाख महिनाकाे फाटबारी डाउनलोड 2078-04-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
21 २०७ ७चैत्र महिनाकाे फाटबारी डाउनलोड 2077-12-31 admin विवरण हेर्नुहोस्
22 २०७७ सालकाे फाल्गुण महिनाकाे फाटबारी डाउनलोड 2077-11-29 admin विवरण हेर्नुहोस्
23 २०७७ माघ महिनाकाे फाटबारी डाउनलोड 2077-10-30 admin विवरण हेर्नुहोस्
24 पौष महिनाको पुजिगत खर्च डाउनलोड 2077-10-09 admin विवरण हेर्नुहोस्
25 पौष महिनाको चालु खर्च डाउनलोड 2077-10-09 admin विवरण हेर्नुहोस्
26 मंसिर महिनाको खर्चको फाटवारी डाउनलोड 2077-09-01 admin विवरण हेर्नुहोस्
27 कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी डाउनलोड 2077-08-18 admin विवरण हेर्नुहोस्
28 खर्चको फाटबारि डाउनलोड 2077-08-18 admin विवरण हेर्नुहोस्