कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

सल्यान

कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 अन्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा कार्यविधि 2077-08-12 admin विवरण हेर्नुहोस्
2 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल कार्यविधि 2077-08-12 admin विवरण हेर्नुहोस्
3 पशुपन्क्षी-उत्पादन-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०७५ कार्यविधि 2077-08-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
4 साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2077-08-06 admin विवरण हेर्नुहोस्
5 एकिकृत कृषि कार्यविधि कार्यविधि 2077-08-06 admin विवरण हेर्नुहोस्
6 पशु सेवा विभागबाट स्विकृत मापदण्डहरु कार्यविधि 2077-08-04 admin विवरण हेर्नुहोस्
7 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन कार्यविधि कार्यविधि 2077-08-04 admin विवरण हेर्नुहोस्
8 पशु स्वस्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ कार्यविधि 2077-08-03 विवरण हेर्नुहोस्
9 कृषि-पशुपन्छी कार्यविधि 2077-08-02 admin विवरण हेर्नुहोस्